ALGEMENE VOORWAARDEN

SERVICEVOORWAARDEN

Wij wensen je veel plezier bij het winkelen bij ons. Om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen, zijn er enkele voorwaarden van toepassing op je bestelling. Let op: deze voorwaarden zijn van toepassing op consumenten. Als je geen consument bent, maar wel geïnteresseerd bent om met ons samen te werken, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

1. Aanbieding en overeenkomst

1.1 Wanneer je een artikel van SMG Interior online koopt via de webshop, ga je een overeenkomst aan met SMG Interior. Deze algemene voorwaarden zijn bindend en van toepassing op elke bestelling die op deze webshop wordt gedaan.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn tijdens en na jouw aankoop altijd gemakkelijk toegankelijk. Je kunt de meest recente versie van de voorwaarden lezen of downloaden van onze website.

1.3 Alles wordt in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de weergegeven kosten te allen tijde correct zijn. Indien het aanbod echter een kennelijke vergissing en/of fout bevat, zoals een ongewoon lage prijs, is de overeenkomst voor SMG Interior niet bindend en zijn wij niet verplicht om artikelen tegen een onjuist tarief te leveren. Neem bij twijfel over de geldigheid van een aanbieding contact met ons op.

2. Prijs en betaling

2.1 De in de webshop weergegeven prijs is de totaalprijs inclusief btw. De verzendkosten worden apart vermeld.

2.2 Je kunt jouw bestelling betalen via een van de betaalmethoden die beschikbaar zijn in de SMG Interior -webshop.

3. Levering

3.1 We doen ons best om je bestelling zo snel mogelijk te verwerken en te leveren. Wij streven ernaar dat de producten op de juiste manier worden verzonden. Mocht je desondanks onvolledige of beschadigde product(en) ontvangen, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten, en uiterlijk binnen 48 uur nadat je de producten hebt ontvangen. Wij proberen, samen met jou, tot een oplossing te komen.

3.2 Om te voorkomen dat jouw bestelling op het verkeerde adres wordt afgeleverd, verzoeken wij je om de juiste contactgegevens aan ons door te geven.

3.3 Bestellingen worden verzonden naar het door jou opgegeven afleveradres en via de door jou gekozen bezorgmethode.

3.4 In het geval dat een onjuist adres is opgegeven, is SMG Interior niet aansprakelijk voor eventuele kosten die je maakt voor het opgeven van een onjuist adres.

4. Garantie en klachten

4.1 Wij doen ons best om producten op onze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk weer te geven. Lijkt het product anders dan verwacht? Je kunt het, alleen ongeopend en in de originele verpakking, terugsturen binnen de bedenktijd van 14 dagen.

4.2 SMG Interior garandeert dat de producten voldoen aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties en aan redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

4.3 Als je een klacht hebt, willen wij graag dat je ons een e-mail stuurt.

4.4 Heb je jouw klacht met ons besproken, maar wil je de klacht toch voorleggen aan een andere instantie, dan kan dat via de European Online Dispute Resolution (ODR)-platform

5. Tijd om na te denken

5.1 Het staat jou vrij de overeenkomst binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van het product, dat gekocht is in de webshop zonder opgave van redenen te herroepen.

5.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dien je ons hiervan op de hoogte te stellen. Dit doe je eenvoudig door een email te sturen naar info@smginterior.nl. Het is ook mogelijk om de overeenkomst gedeeltelijk te herroepen.

5.3 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op verzegelde goederen die niet geschikt zijn voor retournering. Dit kan om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne zijn en waarvan de verzegeling na levering is verbroken. Verder zijn uitgesloten van het herroepingsrecht:- producten die niet zijn verzegeld maar wel zijn gebruikt of waarvan de originele verpakking ontbreekt;

   • de levering van goederen gemaakt volgens specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerd (maatwerk);
   • de levering van goederen die naar hun aard niet voor terugzending in aanmerking komen, snel bederven of hun vervaldatum hebben bereikt;
   • gemakkelijk kopieerbare (verzegelde) producten die niet kunnen worden geretourneerd als ze na levering zijn verzegeld, zoals games, dvd’s en cd’s; – kranten en tijdschriften (geen abonnementen);
   • een overeenkomst tot het verlenen van diensten die strekt tot het verlenen van accommodatie anders dan voor bewoning, van goederenvervoer, van autoverhuur, van horeca en van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de verstrekte overeenkomst een bepaald tijdstip of bepaalde periode van uitvoering is genoemd;
   • alcoholische dranken; waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van een consumentenkoop, maar waarvan de levering pas na dertig dagen kan plaatsvinden.

5.4 Producten die beschadigd of gebruikt zijn, of waarvan de originele verpakking beschadigd is, kunnen niet geretourneerd worden. Als deze toch worden geretourneerd, kunnen er kosten in rekening worden gebracht voor het retourneren. De hoogte van deze kosten wordt bepaald door SMG Interior.

5.5 Wij behouden te allen tijde het recht om elk product afzonderlijk te beoordelen en te weigeren indien niet voldaan wordt aan onze retourvoorwaarden. 5.6 Na ontbinding van de overeenkomst dien je het product zo spoedig mogelijk, maar binnen 14 dagen, terug te sturen volgens de instructies die je per e-mail hebt ontvangen. 5.7 SMG Interior zal het betaalde bedrag inclusief verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product terugbetalen. In het geval van een gedeeltelijke retourzending, vergoeden we alleen de kosten van het geretourneerde product. We betalen je terug met dezelfde betaalmethode waarmee de oorspronkelijke betaling is gedaan. 5.8 Retourkosten zijn voor eigen rekening en worden niet door ons vergoed.

6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1 SMG Interior bezit alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het SMG Interior merk, de website en de producten.

7. Maak kennis met SMG Interior

7.1 De volledige contactgegevens van SMG Interior zijn als volgt:
SMG Interior V.O.F.
Vereniging 1, 3311 SB
Dordrecht

E-mail: info@smginterior.nl
KvK-nummer: 92921124
BTW-nummer: NL866217058B01

8. Overig

8.1 Wijzigingen van deze algemene voorwaarden zullen op de website worden gepubliceerd. We zullen je per e-mail op de hoogte stellen van materiële wijzigingen. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 januari 2024

8.2 Het Nederlands recht is van toepassing. Bij een conflict beslist de rechtbank Rotterdam over de zaak; onverminderd jouw rechten als consument die je hebt in jouw land van verblijf.